CatalaCastellaTumblrFaceBook

Qualitat

 

L’any 2012 la Fundació inicia el Pla de Gestió de Qualitat i Millora promogut per la Fundació Pere Tarrés, amb l’objectiu d’assolir l’èxit de la cultura de la qualitat dins la nostra entitat, essent la qualitat una característica indispensable de la cultura de les organitzacions del tercer sector social.

En el marc del Pla de Gestió de Qualitat i Millora s’han iniciat diferents accions de millora pel que fa a l’organització dels equips tècnics dins les diferents àrees que formen la nostra entitat amb l’objectiu de desenvolupar un treball en xarxa, en quant als compromisos de la nostra entitat orientats a la societat; i millorar i demostrar l’eficàcia i l’eficiència de la nostra organització així com afavorir els processos de millora contínua aplicant sistemes d’avaluació interna i externa, com a compromís de cara a la resta d’organitzacions.

L'equip directiu ha definit els següents valors que determinen la nostra Política de Qualitat:

 

  • Respecte. Vers la gent gran en totes les seves dimensions
  • Responsabilitat.Per garantir la qualitat de vida dels nostres tutelats
  • Eficàcia.Entesa com la millora continua dels processos del sistema de gestió de la qualitat
  • Eficiència.Qualitat en tot allò que envolta al tutelat emprant uns mitjans adients de cost racional adequat
  • Transparència.Entesa com a mètode a la nostra gestió, en especial enfront de terceres persones, sense que per això es traeixi el principi constituciobal del dret a la intimitat.
  • Qualitat.Vetllar pel benestar dels tutelats comprometent-nos a complir amb tots els requisits legals i els propis de l'àmbit tutelar.

 

 

La Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels es va certificar l'any 2014 en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 per al servei de tutela i ha revalidat la certificació any rere any.

Facebook

Amb la col·laboració de