CatalaCastellaTumblrFaceBook

Programa pretutela

 

Es configura com un servei orientat a l’estudi preliminar dels expedients tutelars, es a dir, d’aquells casos de persones que es troben en procés de modificació de la seva capacitat d'obrar o inclús abans que s’iniciï el procés.

No totes les propostes de pretutela que arriben a la nostra entitat tenen la mateixa procedència. El programa de pretuteles engloba tant els casos que ens arriben per part dels mateixos interessats (autotutela) o familiars, com d’aquells que promouen els serveis d’atenció primària pels possibles usuaris o els casos en que se’ns proposa des de la “Comissió d’Assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre”, instada pel Jutjat que coneix del procediment de moficiació de la capacitat, a designar una entitat que exerceixi el càrrec.

En el moment que es posa en coneixement de la nostra entitat una proposta de tutela, aquesta es formalitza introduint-se al programa de pre-tuteles i s’estudia el cas, des de les diferents àrees, per tal de saber si en el moment en que arribi la modificació de la capacitat d'obrar de la persona proposada, la nostra entitat podrà assumir el càrrec per al qual se’ns nomeni.

 

Facebook

Amb la col·laboració de