CatalaCastellaTumblrFaceBook

El nostre col•lectiu

 

El nostre col·lectiu són les persones de la tercera edat que tenen la capacitat d’obrar modificada per resolució judicial, o bé es troben en situació de modificació de la seva capacitat d'obrar, a les quals ajudem a gestionar les seves necessitats.

Els nostres tutelats són gent més gran de 65 anys, amb dèficits cognitius que tenen el seu origen en diferents patologies: malalties com l’alzheimer o altres demències senils són les més usuals, però també ens podem trobar persones amb malalties mentals i abusos de tòxics, síndrome de Diògenes o ludòpates.

Normalment els nostres tutelats no tenen familiars propers, o si els tenen no poden ocupar-se d’ells, per problemes d’edat, malaltia o distància; en altres ocasions hi ha fortes desavinences familiars o problemàtiques que aconsellen que la tutela l’exerceixi una entitat tutelar.

La dignitat de les persones grans, és el principi fonamental de la nostra entitat. Les persones grans han de ser tractades dignament sense discriminació per causa de l’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica, o qualsevol altra condició.

Efectuem totes aquelles accions necessàries amb l’objectiu de recuperar la seva integració social (recursos assistencials, alimentació, higiene, salut..); així com administrar i gestionar el seu patrimoni; lluitem per la defensa dels seus drets.

Ens basem en la prestació d’uns serveis de qualitat que assegurin el benestar psicològic, social, sanitari, assistencial, jurídic i d’oci dels tutelats, de forma independent del recursos econòmics dels que disposin.

Planifiquem el seu futur preveient les necessitats futures i la forma de donar resposta.

Les funcions tutelars s’exerceixen sempre en interès i d’acord amb la personalitat dels tutelats, assegurant la seva protecció, l’administració i la guarda dels seus béns i, en general, l’exercici dels seus drets.
 

 

Facebook

Amb la col·laboració de