CatalaCastellaTumblrFaceBook

Programa d’ajuda al tutelat sense recursos

 

El gran objectiu de la Fundació és la protecció integral de les persones de la tercera edat, millorant i garantint la milllor qualitat de vida dels nostres tutelats i lluitant per la defensa dels seus drets.

El programa d'ajuda al tutelat pretén garantir aquesta diginitat i qualitat de vida dels tutelats donant el mateix tracte a cadascun d'ells i cobrint les seves necessitats bàsiques tant si disposen de recursos com si no, fent de l'últim tram de la seva vida una època digne i feliç per a ells on puguin gaudir de tots aquells serveis que puguin necessitar.

Aproximadament, un 35% dels nostres tutelats viuen en condicions de pobresa i no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, o tot i tenir cobertes les necessitats bàsiques, no poden accedir a altres serveis que suposarien una millora en la seva qualitat de vida.

Amb aquest projecte la Fundació intenta cobrir totes les despeses dels tutelats sense recursos, sobretot aquelles referents a serveis d’acompanyament en visites mèdiques o sortides d’oci, compra de roba i mateial de higiene, compra de medicaments no coberts per la Seguretat Social o productes d’ortopèdia com ara ulleres, protesis, plantilles, etc. 

Per altra banda també s’intenta cobrir, en aquells casos en que sigui necessari, els primers mesos de residència abans que rebin algun ajut públic o, fins i tot, quan arriba el final de la seva vida, pagar les despeses que generi el sepeli, en cas de no comptar amb assegurança ni estalvis.

Tot i ser un programa de continuitat, durant els anys 2013 a 2016, l'Obra Social La Caixa s'ha convertit en un col·laborador clau en el desenvolupament del programa, finançant-lo, en part. Gràcies a la Convocatòria de Lluita Contra la Pobresa i l'Exclusió Social hem aconseguit arribat a més tutelats sense recursos i cobrir les seves necessitats bàsiques intentant millorarla seva qualitat de vida. 

Facebook

Amb la col·laboració de