CatalaCastellaTumblrFaceBook

Avís Legal

La informació disponible en aquesta pàgina està subjecte a aquestes CONDICIONS D’ÚS.

1. identificació de l’empresa

El propietari i administrador d’aquesta pàgina web (en endavant, la Pàgina Web) és FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS, empresa espanyola amb domicili a Carrer Roger de Flor 274, 08025 – Barcelona, amb NIF G60004314, inscrita en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 583, i en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments, Secció de suport, amb el nº S03573.

2. Condicions generals d’ús de la pàgina web.

En accedir i utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari s’obliga a aquests termes i condicions, els quals poden ser actualitzats o canviats per FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS en qualsevol moment sense notificació prèvia a l’Usuari. L’ús d’aquesta pàgina web després de qualsevol canvi constitueix l’acceptació per part de l’usuari d’aquests canvis.

Aquestes Condicions d’ús i les seves futures actualitzacions constitueixen l’acord íntegre entre l’Usuari i FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS. FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS té dret a modificar aquestes condicions d’ús a la seva discreció i en qualsevol moment, interpretant el fet que l’Usuari utilitzi aquesta pàgina web com una acceptació de les modificacions.

Aquesta pàgina web va adreçada a un públic ampli. És responsabilitat del tutor legal dels usuaris menors d’edat el autoritzar que aquests visitin i / o es registrin en aquesta pàgina web, així com supervisar i / o determinar quins continguts d’aquesta pàgina web són apropiats per l’Usuari, sense que FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS tingui cap responsabilitat sobre això.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web i el seu contingut amb finalitats lícites, seguint les instruccions de FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS i evitant tota conducta que pugui dur a tercers restringir l’ús d’aquesta Pàgina Web, incloent la introducció de virus o altre material maliciós o tecnològicament nociu.

L’usuari no executarà cap acció que pugui danyar de cap manera l’honor o la bona reputació de la FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS.

En el cas que l’Usuari utilitzi serveis concrets de la pàgina web, l’Usuari i FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS estan subjectes a les normes i condicions expressament publicades per FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS i acceptades per l’Usuari.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS es reserva el dret d’alterar, modificar o suspendre, temporal o permanentment, qualsevol contingut o servei prestat en la pàgina web o la mateixa pàgina web.

En el cas que FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS cregui que l’usuari no compleix aquestes condicions d’ús, aquesta es reserva el dret de terminació o eliminar la clau d’accés i el compte de l’Usuari d’aquesta Web (si s’escau) i / o denegar l’accés.

Si qualsevol d’aquesta Condicions d’ús fora declarada nul·la, anul·lable o inexecutable, totalment o parcialment, per un jutge o autoritat competent aquesta serà eliminada del text d’aquestes Condicions (que continuaran sent vàlides i executables fins on ho permeti la Llei).

3. Propietat intel·lectual

Els drets d’autor així com qualsevol altre dret sobre propietat intel·lectual relacionat amb aquesta pàgina web i el seu contingut pertanyen en exclusiva a FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS, a tot el món i pel període màxim que estableix la llei, incloent, sense caràcter limitatiu, l’estil de la pàgina web, els textos, imatges, gràfics, fotografies, dibuixos, noms, logos, marques, drets de disseny, música, mapes, material generat electrònicament, art generat per ordinador, encapçalaments, vídeos, software i la combinació de qualsevol de aquests elements.

Aquests drets exclusius inclouen el dret de reproducció, distribució, emissió, comunicació pública, posar-los a disposició del públic i transformar per qualsevol mètode, format o procés.

Els usuaris no podran modificar, crear treballs derivats, reproduir, distribuir, pujar o comercialitzar el material per cap mitjà o manera per benefici econòmic.

El fet de veure, accedir i utilitzar la pàgina web no vol dir que FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS estigui atorgant o assignant cap dret o llicència a l’Usuari.

4. Exempcions i responsabilitats

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS no serà responsable dels productes o serveis oferts o venuts per tercers que no siguin FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS, incloent tercers adequadament autoritzats per FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS o trobats a través de la pàgina web. En benefici de la claredat, l’Usuari accepta que les transaccions, contractes, compres o comunicacions que l’Usuari realitzi amb aquest tercer estaran subjectes als termes i condicions disposats pel tercer, excloent totalment FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS d’aquesta relació i no tenint cap tipus de responsabilitat en relació a qualsevol tipus de pèrdua o danys que es derivi. FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS no serà responsable de cap perjudici, pèrdua o dany que pateixi l’usuari o el seu ordinador, o una altra propietat material d’aquest, a causa de l’ús o navegació de la pàgina web o degut a la descàrrega, per part de l’usuari, de qualsevol material (vídeos, fotografies, textos) d’aquesta, incloent els danys per virus o un altre material tecnològic nociu.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS no garanteix que el funcionament ininterromput d’aquesta pàgina web ni la no existència d’errors, o que aquests defectes siguin reparats o corregits.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS no serà responsable de les opinions o comentaris dels usuaris sobre FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS, la pàgina web, tercers o altres usuaris.

5. Descàrrega de continguts

Tot material descarregat o obtingut a través de l’ús d’aquesta pàgina web es realitzarà a compte i risc de l’Usuari, sent aquest l’únic responsable de qualsevol dany que pateixi el seu sistema informàtic o de la pèrdua de dades com a resultat de qualsevol descàrrega d’aquest tipus de material.

Cap acte de descàrrega o de còpia o reproducció de qualsevol material d’aquesta pàgina web representa la transferència de drets a l’Usuari.

6. Enllaços

La pàgina web podrà oferir links a pàgines web o recursos de tercers. Aquestes pàgines web o recursos són independents de FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS, de manera que aquesta no exerceix cap control sobre elles i no és tampoc responsable del seu accés, contingut, productes o serveis, publicitat o qualsevol altre material. L’usuari, a més, està d’acord amb que FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS no serà responsable de qualsevol pèrdua o dany causat per o en relació amb l’ús de pàgines web de tercers els enllaços proporciona la pàgina web de FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS.

L’enllaç a la pàgina web no autoritza a l’Usuari a utilitzar el nom, logotip, marques, dissenys o qualsevol material de propietat intel·lectual de FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS.

7. Llei aplicable

Qualsevol relació entre l’Usuari i FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS es regirà per aquestes condicions d’ús i les condicions d’ús de la SE subsidiària per les lleis d’Espanya. Les disputes en relació amb aquestes condicions d’ús queden exclusivament subjectes a les corts de Barcelona, Espanya.

Qualsevol reclamació relacionada amb l’ús d’aquesta pàgina web s’ha de formular dins del període d’un (1) any a comptar des del moment en què aquesta reclamació té lloc.

8. Política de privacitat

L’usuari no està obligat a proporcionar dades de caràcter personal per visitar i accedir a aquesta pàgina web.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS recull algunes dades de caràcter personal exclusivament quan l’usuari es registra a la pàgina web per (i) rebre material divulgat per FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS (p. ex. Butlletí informatiu), (ii) enviar consultes i (iii) posar en contacte per a qualsevol altre tema. Totes les dades personals presentades per l’Usuari es guardaran en un arxiu que pertany i gestiona FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS.

L’Usuari reconeix i accepta que FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS té dret a utilitzar les dades recollides per les següents finalitats: administració tècnica de la pàgina web, proporcionar informació a l’Usuari relacionada amb els productes, serveis, promocions i esdeveniments de FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS, aconseguir i mantenir un nivell alt de servei a la pàgina web, i realitzar estudis de mercat.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS podrà enviar per correu electrònic a l’Usuari, com a part d’una llista de correu “opt-in”, comunicacions relacionades amb les finalitats anteriorment esmentats.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS es reserva el dret de divulgar dades personals de l’usuari a tercers que FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS consideri per dur a terme les finalitats a dalt esmentats, així com altres fins comercials i / o promocionals de FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS o aquests tercers. FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS demanarà a aquests que tractin la informació de caràcter personal de l’Usuari d’acord amb el que estableixen les lleis aplicables.

L’usuari podrà objectar que FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS processi les seves dades de caràcter personal posant-se en contacte amb FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS per carta a Carrer Roger de Flor. 274, 08025 – Barcelona -Espanya, o per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L’usuari podrà exercir drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal contactant FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS per carta a Carrer Roger de Flor. 274, 08025 – Barcelona -Espanya, o per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS no és responsable de les polítiques de privacitat d’altres Pàgines web als que l’Usuari entri en contacte a través dels enllaços a la pàgina web.

FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS es reserva el dret a canviar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense notificar a l’Usuari.

Aquesta política de privacitat és subjecta i regida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007

9. Contacte

Per a qualsevol pregunta o qüestió en relació a la nostra pàgina web o aquestes Condicions d’ús, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Direcció: FUNDACIO PRIVADA NOSTRA SENYORA DELS ANGELS – Carrer Roger de Flor. 274, 08025 – Barcelona –Espanya.

Facebook

Amb la col·laboració de